شرایط مدرسه


شرایط عمومی
2022/12/06

این وبسایت زیرمجموعه ای از مدرسه معرفت می باشد و تمامی قوانین این مدرسه بر آن حاکم است.

به هر دانش آموزی متناسب با سطحش مجوزهای دسترسی لازم داده می شود و مطابق با آن به سخنرانی ها و سایر منابع دسترسی خواهد داشت.

بنابراین لطفا سخنرانی ها و سایر محتویات این وبسایت را برای عزیزانی که عضو سایت نیستند یا سطح دسترسی پایینتری دارند ارسال نکنید.

با تکمیل فرم ثبت نام، می پذیرید که اخبار و اطلاعیه ها را از طریق ایمیل، تلگرام و یا پیامهای کوتاه (مسیج) دریافت نمایید

 

This website is a subset of the Marefat School and is governed by all the rules of this school.

Each student will be given the necessary access permissions according to his or her level and will have access to lectures and other resources accordingly.

Therefore, please do not send lectures and other content to whoever is not a member or have a lower level of access permission.

By signing up and completing the registration form, you agree to all the relevant school terms.

You also agree to receive School news and notifications via email, telegram messages as well as SMS messages.