پوسترها


no image

هفت چاکرا

عمومی

هفت چاکرا

توضیح و دانلود پوستر
no image

زخم

عمومی

مولوی میگه از هر زخمی، نوری درمیاد

توضیح و دانلود پوستر
no image

شعر سیمرغ پویندگان

عمومی

کلاس پویندگان در اکتبر 2020 شروع شده است. هر دانش اموز و معلمان یک بیت شعر گفتند و مجموعه همه اشعار این کلاس بصورت نمادین در این پوستر وجود دارد.

توضیح و دانلود پوستر