شعر سیمرغ پویندگان


تیتر : شعر سیمرغ پویندگان
شرح خلاصه : کلاس پویندگان در اکتبر 2020 شروع شده است. هر دانش اموز و معلمان یک بیت شعر گفتند و مجموعه همه اشعار این کلاس بصورت نمادین در این پوستر وجود دارد.
سطح : عمومی